Kruna Savović – Posledice događaja kojim je pogođen OK radio, uprkos presudi, trpeće se još dugo

by ZS Law

Provstepeni postupak pokrenut povodom nasliničkog ponašanja koje se odigralo u OK radiju okončan je 11. oktobra 2022. godine u Osnovnom sudu u Vranju. Učinioci tog dela osuđeni su na zatvorske kazne. 

Advokatica oštećenih Kruna Savović, nakon donesene provostepene presude, izjavila je sledeće:

„Posle svega što se dogodilo u slučaju o kom je reč – teško je moguće biti zadovoljan.

Iako su prvostepenom presudom okrivljeni oglašeni krivim, i osuđeni na zatvorske kazne, posledice događaja zbog kojih je postupak pokrenut trpeće se još dugo. Taj problem, nažalost, nijedan krivični postupak ne može rešiti.

O prvostepenom postupku za sad se može reći da je bio efikasan. Svi razlozi na kojima je sudija zasnovala svoj stav biće poznati onda kad budemo dobili pisani otpravak presude. Za konačan stav o presudi najbolje je sačekati trenutak kad ona postane pravnosnažna. 

U vezi sa stavom oštećenih, reći ću da su one ovom odlukom ohrabrene zato što delo koje ih je pogodilo ipak nije ostalo nekažnjeno. Jasno je da potpunu satisfakciju nisu doživele.”

Link do vesti:

Kruna je u kancelariji Živković Samardžić od 2008. godine. Specijalizovala se za medijsko pravo i intelektualnu svojinu. Kruna Savović je od samog početka svoje profesionalne karijere aktivno doprinosila inicijativama koje se zalažu za borbu za bolje društvo kroz učešće u različitim humanitarnim, kulturnim, filantropskim i društveno-odgovornim kampanjama i projektima. Kruna je savetnik od poverenja brojnih nacionalnih elektronskih, štampanih i on-line medija i njihovih udruženja. Takođe je iskusan parničar za medije i intelektualnu svojinu. Tokom svoje karijere, kao rukovodilac prakse za medijske sporove Živković Samardžić, vodila je i učestvuje u projektima medijske strategije i bila odgovorna za realizaciju predmeta vezanih za tehnologiju, medije i telekomunikacije.


Kruna Savović – The consequences of the event that affected OK radio, despite the verdict, will be suffered for a long time

The criminal proceedings initiated in connection with the criminal behavior that took place at OK Radio ended on October 11, 2022, in the Basic Court in Vranje. The perpetrators of that act were sentenced to prison terms.

The lawyer of the injured parties, Kruna Savović, after the first instance verdict was handed down, stated:

“After everything that happened in the case in question – it is difficult to be satisfied.

Although the first instance verdict found the defendants guilty and sentenced them to prison terms, the consequences of the events that triggered the proceedings will be felt for a long time. Unfortunately, no criminal procedure can solve that problem.

The first instance procedure can be said to have been effective for now. All the reasons on which the judge based her position will be known when we receive a written copy of the verdict. For a final opinion on the verdict, it is best to wait for the moment when it becomes final.

Regarding the attitude of the injured parties, I will say that they are encouraged by this decision because the crime that affected them did not go unpunished. It is clear that they did not experience complete satisfaction.”

Link to news:

Kruna is with Živković Samardžić since 2008. She specializes in Media Law and Intellectual Property. From the very beginning of her professional career, Kruna Savović has actively contributed to the initiatives advocating the struggle for a better society through participation in various humanitarian, cultural, philanthropic and socially-responsible campaigns and projects. Kruna is a trusted advisor to a number of national broadcast, print and on-line media and their associations. She is also an experienced media and intellectual property litigator. During her career, as Head Živković Samardžić Media Litigation practice, she led and participates in media strategy projects and was responsible for the implementation of the cases connected to Technology, Media and Telecommunications.

You may also like