COVID-19

by ZS Law

Dear clients and colleagues,

In light of the COVID-19 pandemic affecting not only our daily lives but also our businesses, and a state of emergency declared by the Serbian authorities, Živkovic Samardzić will continue to serve our clients as usual.

We intend to act responsibly towards our clients, colleagues, and employees and have taken all the measures necessary to adhere to social distancing requirements. Part of our team shall work remotely, following the recommendation from the officials.  We highly appreciate if all communication is sent to us via e-mail, but are also available via phone, Viber, WhatsApp, Skype or other available communication platforms, with an aim to avoid physical contacts and meetings as much as possible.

If you have any questions, please contact any of your regular contacts at Živković Samardžić. We are here to help and are willing to make any efforts necessary to overcome this unusual situation together.


Dragi klijenti i kolege, 

U jeku pandemije COVID-19 (Korona virus) koja utiče ne samo na naš svakodnevni život, već i na naše poslovanje, srpske vlasti proglasile su vanredno stanje. Živković  Samardžić advokatska kancelarija će i dalje biti na raspolaganju svojim klijentima, kao i do sada. 

U nameri da se ponašamo odgovorno prema našim klijentima, kolegama i zaposlenima,  preduzeli smo sve potrebne mere, tako da će deo našeg tima raditi na daljinu, sledeći preporuke zvaničnika. Izuzetno cenimo ako bi mogli svu komunikaciju da vršimo putem mejla, telefonskih razgovora, Viber, WhatsApp, Skype i drugih dostupnih komunikacionih platformi, sa ciljem da se izbegnu fizički kontakti i sastanci u najvećoj mogućoj meri.  

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se bilo kom redovnom kontaktu u kancelariji Živković Samardžić. Tu smo da pomognemo i voljni da uložimo sve napore kako bi zajedno prevazišli  nastalu situaciju. 

Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme Vanrednog stanja – 16.03.2020.pdf

Uredba o merama za vreme vanrednog stanja – 16.03 2020.pdf

You may also like